Güncel haberler

Güç, Hareket ve Dinamik
Sağlıklı ve olumlu bir yaşamın temelleri


İnsan vücudunun en büyük organ sistemi, kas sistemdir. Her birimizin vücudunda milyarlarca kas hücresine sahip 632 kas bulunur. Bu kasların en temel görevi bizleri hareket ettirmektir. Özellikle çocuklar ve gençlerin içinde doğal bir hareket güdüsü bulunur. Ancak realite birkaç yıldan beri oldukça farklıdır. Daha okul öncesi çocukluk çağında çoğu çocuk için bedensel faaliyet değil, televizyon programı önünde oturmak veya bilgisayar oyunu ön plandadır. Büyüyen bir organizmanın doğal ihtiyaçları ile karşılaştırıldığında görülen bu olumsuz gelişmenin elbette sonuçları da olacaktır. Eutin’de bulunan Alman Ergoterapi Enstitüsü’nün Tıbbi Müdürü Dr. Axel Armbrecht şu uyarıda bulunuyor: „Okula başlayan çocukların yüzde 40’ı aşırı kilolu ve yüzde beşi de patolojik bir yağlanma göstermekte.“

Çocuk odasına giren yeni teknolojiler göz önünde bulundurulduğunda anne ve babalar için çocuklarını pasif tüketicilikten oynayan çocuğun sahip olduğu aktif role ulaştırmak giderek daha da zorlaşmaktadır. Bu bakımdan daha önceki oynamanın ve coşmanın henüz elektronik bir rakibi olmadığı dönemlere oranla anne ve babaların işleri daha da zordur. Buna bir de şunu eklemek gerekecek: Sadece annesi veya babası tarafından bakılan çocukların sayısı da son yıllarda bayağı artmıştır. Bu nedenle çocuğun kardeşleri ile oynamasının yerini anne veya babası ile oynaması almıştır. Dr. Armbrecht „Kardeşlerinin olmaması ve elektronik medya anne ve babalar için yeni bir sorun oluşturmaktadır. Anne ve babalar çocuklarını coşku, hareket ve dinamizme yönlendirmeli.“ demektedir.


Fotoğraf: Canlan biraz

Canlan biraz

Movies