Özet İlgi “Hareket”

Prof. Dr. Axel Armbrecht, Eutin

Özet

Çocukların bedensel kondisyonunu desteklemek her zaman işe yarar, çünkü genç insanın zihni gelişimi de bundan önemli ölçüde etkilenecektir. Konsantrasyon gücü ve kavrama kabiliyeti – bunlar öğrenmenin temel koşullarıdır – gibi şeyleri çocuk en kolay oyun ve spor yardımı ile öğrenir. En somut öğrenme zorluklarını bile bir spor programının desteği ile daha kolay gidermek mümkündür.

Düzenli ve çocuğun yaşına uygun hareket anne ve babalar ile eğitmenlerin karşılaştıkları sorunları azaltma ve gidermede etkili olabilir. Saldırganlık ve şiddet eğilimi birikmiş enerji olup sadece bedensel faaliyet ile dışarı kanalize edilebilir.

Bu nedenle çocuk yuvasındaki haftalık "zirvelerin" veya spor derneğindeki aile "faaliyetinin" temeli olarak günde en az 30 dakikalık müşterek bir "hareket ünitesi" devreye sokulmalıdır. Ancak çocuğun yaşına göre en ideal bedensel faaliyet için anlam taşıyan farklı nitelikler bulunduğu için farklı hareket birimlerini, yani movie'leri Flexi Movies (= hareketlilik), Power Movies (= güç eğitimi), Go-on Movies (= devamlılık) ve KoQuick Movies (= koordinasyon ve hızlılık) şeklinde gruplara ayırdık. Temel program olarak her bir türdeki movie’den dört kez (= dört dakika) tekrar yapılmasını öneriryoruz. Günde 20 ila 30 dakika „aile egzersizi“, elbette her gün aynı şey değil, ancak tekrarlayıcı bir nitelik yine de ön planda olabilir, çünkü egzersiz uygulama da „tekrardan“ başka bir şey değildir. Ve anne ve babalar sadece çocukların güçlendiğini görmekle kalmayacaklardır. Aynı şekilde kendilerine de iyi gelecektir.

Movies